Home

Algoritmik Trade Nedir?

Site
paratica.medium.com
Image
https://miro.medium.com/max/1200/0*Uwnuly01B9iSVv2a
URL
https://paratica.medium.com/algoritmik-trade-nedir-3ef35090ab33
Archived
Author
Paratica
Date
2022/05/10
Property
https://miro.medium.com/max/1200/0*Uwnuly01B9iSVv2a
Description
Algoritmik trading en genel çerçevede yatırımcıların işlemlerini belirli stratejiler vasıtası ile otomatik gerçekleştirebilmelerine verilen… ...
TOP